Мета дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» полягає в формуванні у майбутніх фахівців з менеджменту необхідного рівня компетенцій з ефективного використання сучасних інформаційних систем і технологій в галузі управління.

Основним завданням дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» є підготовка студентів до роботи у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються на сучасних підприємствах і в організаціях.