Дисципліна "Трудове право" вивчає основні приципи та інститути трудового права, напрями правового регулювання трудових відносин та тісно пов'язаних з ними, набуття навичок роботи з нормативними актами, вміння застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання трудових відносин.