Дисціплина «Радіообладнання» призначена  для курсантів за напрямом підготовки 6.070102 «Аеронавігація», професійне спрямування «Льотна експлуатація повітряних суден».

Мета дисципліни

Мета дисципліни полягає в отриманні курсантами знань з основ теорії, принципів дії та побудови, основних експлуатаційно-технічних характеристик, особливостей застосування бортового радіообладнання різноманітного призначення, а також з перспектив розвитку цього обладнання. На базі отриманих знань курсанти зможуть не лише технічно грамотно експлуатувати бортове радіоелектронне обладнання, але і самостійно освоювати нові зразки техніки та успішно застосовувати її у своїй професійній діяльності.

 

Завдання

Основним завданням дисципліни "Радіообладнання" є вивчення способів передання і прийому інформації засобами електрозв'язку, способів виміру навігаційних параметрів за допомогою бортових радіонавігаційних і радіолокаційних засобів (як автономних, так і у складі систем з відповідним наземним обладнанням), включаючи експлуатаційно-технічні характеристики таких систем і міжнародні вимоги до них, їх структурні, функціональні схеми, а також льотна експлуатація сучасного і найбільш застосовного, в цивільній авіації бортового радіоелектронного обладнання.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

Знати:

- принципи організації и функціонування зв'язку в авіаційній рухливій службі, та  в авіаційній рухливій супутниковій службі;

- способи передання і прийому інформації засобами електрозв'язку і процеси перетворення електричного сигналу в каналах електрозв'язку;

- способі  виміру навігаційних параметрів бортовими радіонавігаційними і радіолокаційними засобами;

- принципи побудови і функціонування на рівні структурних та функціональних схем бортових засобів електрозв'язку, радіонавігації і радіолокації (як автономних, так і у складі систем з відповідним наземним обладнанням);

- чинники, що впливають на точність вимірів;

- норми ИКАО, рекомендації міжнародних організацій, технічні і експлуатаційні вимоги до систем і бортових засобів  радіоелектронного обладнання;

-  комплектацію бортового радіоелектронного обладнання, застосованого на сучасних літаках, розміщення, живлення, захист мереж живлення, органи управління, ознаки, які характеризують його нормальну працездатність, порядок перевірки працездатності;

- перспективи розвитку бортового радіоелектронного обладнання, а також систем електрозв'язку, радіонавігації і радіолокації. 

 

Вміти:

- здійснювати оптимальний вибір бортових датчиків радіонавігаційної інформації залежно від умов наземного радіотехнічного забезпечення, умов польоту, наявності і стану бортового радіоелектронного обладнання;

- технічно правильно робити включення, перед польотну перевірку працездатності і здійснювати льотну експлуатацію встановленого радіоелектронного обладнання;

- правильно оцінювати технічний стан радіоелектронного обладнання, яке експлуатується на літаку і, при необхідності, використовувати можливість працездатності, що залишилася, у разі прояву часткової несправності;

- самостійно освоювати нові зразки техніки та успішно застосовувати її у своїй професійній діяльності.

Бути ознайомленими:

- про радіоелектронне обладнання, встановленого на сучасних літаках вітчизняного і зарубіжного виробництва;

- про принципи функціонування системи стільникового мобільного зв'язку.