Навчальна дисципліна "Адміністративне право" має мету дати слухачам необхідні знання про управлінську діяльність держави, механізм правового регулювання суспільних відносин в цій галузі та вміння приймати адекватні управлінські рішення..