Мета дисципліни полягає в отриманні курсантами знань з основ теорії, принципів дії та побудови, основних експлуатаційно-технічних характеристик, особливостей застосування бортового радіонавігаційного обладнання, а також з перспектив розвитку цього обладнання. На базі отриманих знань курсанти зможуть не лише технічно грамотно експлуатувати бортове радіоелектронне обладнання, але і самостійно освоювати нові зразки техніки та успішно застосовувати її у своїй професійній діяльності.