Фахова науково-педагогічна практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (далі аспірантів) є обов'язковим компонентом освітньо-наукової програми за спеціальністю 275 «Транспортні технології», спеціалізацією 275.00 «Авіаційний транспорт»