Опанування курсу дозволить майбутнім докторам філософії удосконалити комунікативну компетентність і набути належної підготовки, необхідної для наукової роботи з академічною інформацією та забезпечення ефективності комунікативних процесів у науково-дослідницькій діяльності, зокрема її здійснення, оформлення і презентацію результатів, удосконалення навичок академічного письма, а також використання різних засобів комунікації (для встановлення контактів, передачі інформації тощо): вербальних, невербальних, документних та електронних.