Підготовка менеджерів нового сторіччя висуває принципово нові вимоги як до самих управлінців, так і до системи, яка здійснює профільне навчання та подальшу професійну підготовку. Останнє десятиліття характеризуються все більшим розвитком саме міжнародного менеджменту, проникненням транснаціональних компаній практично на ринки всіх країн світу, що обумовило інтернаціоналізацію змішаної моделі навчання менеджменту. З розвитком Інтернет технологій, соціальних мереж, різних навчальних онлайн-сервісів управлінська підготовка набуває все більшої масовості, і як наслідок, більше зникають та нівелюються національні особливості в підготовці керівних кадрів. Особливий інтерес викликає досвід розвинутих країн світу в контексті зближення та поєднання різних національних моделей навчання.

Багаточисельні наукові дослідження відмічають нерівномірність розвитку професійної освіти менеджерів в різних країнах. Інтеграція в світовий економічний простір потребує від сучасного менеджера знання загальних та специфічні підходи до управління міжнародними компаніями. Це успішно вирішується за рахунок післядипломного навчання на повноцінних акредитованих програмах MBA (Master of Business Administration).

Метою є висвітлення особливостей підготовки управлінців у вищих навчальних закладах США, Європейського Союзу, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Австралії, дослідження розвитку бізнес-освіти та виокремлення специфіки та переваг різних підходів до навчання за національними програмами МВА.