Дисципліна «Автоматизовані системи діагностування» призначена

Мета курсу «Автоматизовані системи діагностування» - це формування у курсантів систематичних знань з теоретичних основ, принципів роботи, структурного будівництва, будови, призначення та технічних характеристик автоматизованих систем діагностування авіаційної техніки, що використовуються  у цивільній авіації, формування практичних навичок технічної експлуатації систем діагностування авіаційної техніки.

Завдання дисципліни «Автоматизовані системи діагностування» –  це формування у майбутніх фахівців комплексу знань інженерної підготовки з:

-        методів автоматичного діагностування;

-        засобів автоматичного діагностування (бортових, наземно-бортових та наземних автоматизованих систем) та їх технічного обслуговування.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

 

Знати:

-   принципи та методи автоматичного діагностування , критерії оцінки якості функціонування автоматизованих систем  діагностування;

-   принципи побудови, основні характеристики та  особливості бортових, наземних та наземно-бортових систем діагностування авіаційної техніки;

Вміти:

  • професійно аналізувати показники функціонування автоматизованих систем діагностування ;
  • застосовувати знання основних принципів та методів побудови автоматизованих систем діагностування  при оволодінні новими зразками зазначеного обладнання.

Мати уявлення:

  • про користування засобами автоматизованих систем діагностування.

для курсантів за напрямом підготовки 6.070103 «Обслуговування повітряних суден», професійне спрямування «Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів».