Дисципліна «Електронні інформаційно-розрахункові системи технічного обслуговування авіаційної техніки» призначена для курсантів зі спеціальності 6.070103 «Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів». 

Мета дисципліни «Електронні інформаційно-розрахункові системи технічного обслуговування авіаційної техніки»   це формування у курсантів систематичних знань з теоретичних основ, принципів роботи, структурного будівництва, будови, призначення та технічних характеристик сучасних  бортових інформаційно-розрахункових систем, що використовуються у цивільній авіації.

 Завдання дисципліни – це формування у майбутніх фахівців комплексу знань інженерної підготовки з бортових інформаційно-розрахункових систем та їх складових частин, таких як: реєстратор параметрів міцності, систем керування загально-літаковим устаткуванням, комплексної системи електронної індикації, авіаційного обчислювача технічного обслуговування.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

знати:

 - призначення, вирішувані задачі та основні технічні характеристики бортових інформаційно-розрахункових систем, що використовуються у цивільній авіації.

- принципи побудови та алгоритми функціонування бортових інформаційно-розрахункових систем.

вміти:

- самостійно вивчати сучасні та перспективні бортові інформаційно-розрахункові системи, що використовуються у цивільній авіації.

Бути ознайомленими:

- про зарубіжні бортові інформаційно-розрахункові системи.