Вивченням дисципліни «Економічний курс» є формування у майбутніх авіаційних фахівців  системи знань з теоретичних питань економіки, економічного мислення, опанування основних економічних законів, методів пізнання економічних явищ та процесів, отримування цілісного системного уявлення про соціально значиму галузь народного господарства, як цивільна авіація.