Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є формування основ фундаментальної природничої освіти фахівців  та створення загальнонаукової бази, без якої неможливі вивчення загально-інженерних та фахових дисциплін на рівні, що відповідає вищій технічній освіті, успішна професійна і науково-дослідна діяльність фахівця в галузі авіації  в умовах зростаючого потоку науково технічної інформації, нової авіаційної техніки, нових інформаційних технологій.