Курс "Основи робототехніки" складається з розділів: історія розвитку робототехніки, базові закони та принципи робототехніки, механічні передачі, конструювання та програмування маніпулятора, конструювання та програмування колісних платформ, розрахунок поворотів на задані кути та розрахунок рухів на задану відстань, принципи роботи датчиків: датчик кольору, ультразвуковий датчик, датчик дотику, датчик температури, інфрачервоний датчик, алгоритми руху робота по чорній лінії.