Призначено для курсантів і слухачів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент авіаційних підприємств і організацій», «Менеджмент туристичної індустрії».