Дисципліна «Геоінформаційні системи» націлена на знайомство з теоретичними, методичними і технологічними основами геоінформаційих систем, засвоєння загальних принципів роботи і отримання практичних навичок використання геоінформаційних технологій для розв’язку прикладних задач авіафахівців.