Мета навчального курсу "Рекреологія" полягає у формуванні в майбутніх фахівців з менеджменту туристичної діяльності розуміння ролі рекреаційних ресурсів, комплексів, систем, що залучаються в рекреаційне господарство України для формування позитивного туристського іміджу нашої держави на світовому туристчькому ринку.

Головним завданням курсу є формування у курсантів (слухачів) глибоких знань про стан і специфіку рекреаційної галузі, передумови її становлення і розвитку; повторення та узагальнення всіх необхідних знань, вмінь та навичок для подальшої творчої діяльності спеціаліста з рекреації.

Курс "Рекреологія" поглиблює знання курсантів (слухачів), отримані під час вивчення професійних курсів, що включені до фахових модулів "Рекреація", "Технологія", "Організація" і виступає теоретичною основою для освоєння економіко-управлінських модулів професійного спрямування у туристській галузі.

У результаті вивчення навчального курсу курсанти (слухачі) повинні знати: імперативи, парадигми, вихідні постулати та основні поняття рекреології; принципи та методи вирішення проблемних ситуацій; підстави для типології основних концепцій рекреології та їх сутність; структурні компоненти рекреаційних систем та їх особливості; умови організації рекреаційної діяльності та пороги задоволення рекреаційних потреб населення.

Вміти: формувати узагальнену модель рекреації; визначати методи вирішення проблемних ситуацій; визначати рекреаційні механізми профілактики захворювань; визначати напрямки відновлення життєвих сил людини тощо.

Мати навички: аналітичної роботи зі статистичним матеріалом; моделювання рекреаційної діяльності.