формування у курсантів навичок програмування на мові С/С++, алгоритмізації, моделювання, конструювання та проектної діяльності на базі конструктора TETRIX та апаратної обчислювальної платформи Arduino, побудова загальнонаукової бази знань про шляхи застосування в практичній діяльності принципів інтернету речей, зокрема, в авіаційні галузі, що відповідає вищій технічній освіті. Розвиток у курсантів навичок науково-технічної творчості, практичного вирішення актуальних інженерно-технічних завдань і роботи з технікою, розвиток умінь проводити дослідження з побудовою математичних моделей різноманітних фізичних процесів, а також розрахунку технічних конструкцій, що відповідає вимогам до професійної й науково-дослідної діяльності фахівця в галузі авіації в умовах зростаючого потоку науково технічної інформації, нової авіаційної техніки, нових інформаційних технологій.