Дисципліна "Міжнародний маркетинг" вивчає основні поняття міжнародного маркетингу як сукупності сучасної теорії та практичних прийомів і методів функціонування компаній на зарубіжних ринках; висвітлено теоретичні засади міжнародного маркетингу, складові зовнішнього середовища, підходи щодо сегментації світових ринків і вибору способів виходу на них. Значну увагу приділено аналізу середовища міжнародного бізнесу, формуванню міжнародних маркетингових стратегій та особливостям поведінки субєктів міжнародної діяльності.