Мета вивчення дисципліни – набуття у аспірантів компетенцій в області удосконалювання методів та засобів управління повітряним рухом.

Завдання: формування у майбутніх фахівців знань, які забезпечать комплексне уявлення про процеси управління повітряним рухом, їх технічного забезпечення та можливості автоматизації, а також  придбання необхідних вмінь з використання отриманих знань для визначення та ефективного вирішення проблем в сфері управління повітряним рухом.