Мета вивчення дисципліни – набуття у аспірантів компетенцій в області сучасних принципів і методів повітряної навігації та управління повітряним рухом, а також особливостей їх технічної реалізації.

Завдання: формування у майбутніх фахівців знань, що забезпечать комплексне уявлення про сучасний стан розвитку світової та національної аеронавігаційної системи; автоматизацію і технічне забезпечення процесів літаководіння та обслуговування повітряного руху, а також  придбання необхідних вмінь з використання отриманих знань для визначення та ефективного вирішення проблем в сфері організації повітряного руху.