Метою дисципліни «Основи наукових досліджень в авіації» є формування знань, навичок та умінь з наукової творчості та культури експериментування для отримання достовірної інформації при дослідженні процесів та систем авіаційного транспорту. Дисципліна «Основи наукових досліджень в авіації» в комплексі з іншими дисциплінами забезпечує прилучення здобувачів ВО до творчої роботи і відіграє важливу роль у формуванні особистості сучасного фахівця незалежно від його майбутньої посади.