Метою викладання навчальної дисципліни «Методи інформатизації професійної освіти» є залучення аспірантів до наукової роботи з інформатизації професійної освіти і формування всебічно розвиненої особистості сучасного науковця. Основними завданнями дисципліни «Методи інформатизації професійної освіти» є надання спеціальних знань з проведення наукових досліджень в напрямку інформатизації професійної освіти, набуття початкового досвіду їх застосування та продукування нового знання для вирішення проблемних завдань підготовки авіаційних фахівців.