Основна мета дисципліни "Основи наукових досліджень" полягає в формуванні у майбутніх фахівців необхідного рівня компетенцій з організації та проведення наукових досліджень.

Вивчення курсу «Основи наукових досліджень» базується на знаннях, одержаних курсантами і слухачами після вивчення дисциплін "Вища та прикладна математика", "Інформаційні системи та технології", "Філософія", "Економічна теорія", "Статистика", передує вивченню дисциплін "Економетрія" та "Теорія економічного аналізу".