Головна мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в майбутніх менеджерів фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку та аудиту як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

Завдання вивчення дисципліни - теоретична підготовка студентів із питань:

 - теоретичних основ бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасної парадигми в системі управління підприємством;

-    принципів бухгалтерського обліку і аудиту;

-    методики бухгалтерського обліку і аудиту;

-    основ документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів;

-    інформаційного забезпечення менеджменту даними бухгалтерського обліку і аудиту;

-    прийняття рішень та підвищення ефективності менеджменту за даними бухгалтерського обліку і аудиту;

- практична підготовка студентів з питань:

- з'ясовування істотних обліково-аудиторських даних, що впливають на ефективність прийнятих управлінських рішень;

- моніторингу існуючої інформаційної системи бухгалтерського обліку і аудиту;

-    оцінки господарських засобів і джерел їх утворення, а також достовірності їх відображення
у звітності;

-    розробки ефективної технології бухгалтерського обліку і аудиту за місцями виникнення затрат і центрами відповідальності;

-    налагодження ефективної обліково-контрольної системи управління;

-    формування висновків за результатами бухгалтерського обліку і аудиту;

-    коригування існуючих тенденцій на більш ефективний результат управління.

Результати вивчення дисципліни - формування професійних компетенцій з питань обліку і аудиту як інструментарію обґрунтування управлінських рішень.