Курс вищої математики закладає засади фундаментальної підготовки фахівців з обслуговування повітряного руху і створює загальнонаукову базу, без якої є неможливим вивчення інших фундаментальних, загально-інженерних і професійних дисциплін на рівні бакалавра, сприяє успішній професійній і науково-дослідній діяльності фахівця в галузі авіації в умовах зростаючого потоку науково-технічної інформації та новітніх інформаційних технологій. Сучасний етап розвитку передових комп’ютерних технологій та інформаційних систем вимагає від авіаційних спеціалістів володіння навичками оперування поняттями математичної логіки,  методами математичного моделювання процесів, які вивчаються, вміння аналізувати одержані моделі, а також виконувати математичну обробку результатів. Ознайомлення з математичним апаратом, який дає можливість вирішувати вказані завдання, є основною метою даного курсу.