Курс з філософії покликаний сформувати в аспірантів філософську культуру мислення;

навчити пізнавати навколишній світ;

надати сучасні філософські та методологічні знання для застосування їх у науково-дослідній роботі.