Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є ознайомлення курсантів з організацією професійної підготовки фахівців, можливою їх кар’єрою в системі ОПР.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є:
- надання допомоги курсантам в адаптації до навчання у вищому авіаційному навчальному закладі
- формування у курсантів переконання в тому, що вони вірно обрали професію і що їх майбутня професія мас велику значимість у функціонуванні авіаційно-транспортній системі цивільної авіації України.