Метою викладання навчальної дисципліни «Організація повітряного руху» є формування у курсантів комплексу знань щодо методів та способів вирішення завдань диспетчерського, польотно-інформаційного та аварійного обслуговування повітряного руху на сучасному науково-технічному рівні.
Дисципліна «Організація повітряного руху» в комплексі з іншими дисциплінами забезпечує залучення курсантів до творчої роботи і відіграє важливу роль у формуванні особистості сучасного фахівця незалежно від його майбутньої посади.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Організація повітряного руху” є:
- вивчення основних документів, що регламентують основні положення, що регулюють структуру, роботу та організацію повітряного руху;
- вивчення основних документів, що регламентують організацію та обслуговування повітряного руху в районах польотної інформації, диспетчерських районах, диспетчерських зонах, на маршрутах обслуговування повітряного руху, у тому числі в повітряному просторі над відкритим морем;
- розгляд принципів та методів планування повітряного руху;
- вивчення питань з планування заходів на випадок аварійної обстановки в аеропорту та організації пошуку і рятування ПС ЦА;
- ознайомлення з сучасними підходами і концепціями вирішення задач організації ОПР, та сучасними системами УПР, навігації, спостереження і зв’язку.