Метою викладання навчальної дисципліни «Методологічні основи професійної діяльності» є формування в курсантів сучасного світогляду щодо розвитку системи ОПР та поглиблення спеціальних знань у сфері планування та контролю за виконанням польотів, розвиток навичок використання інструментів оперативного планування польотів.

Основними завданнями дисципліни «Методологічні основи професійної діяльності» є набуття курсантами теоретичних знань з питань концепції та стратегії розвитку системи ОПР; вдосконалення навиків планування польотів, та забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців до здійснення оперативного планування та контролю за виконанням польотів.