Мета дисципліни «Системи та обладнання»   - це формування у курсантів знань з теоретичних основ, принципів роботи, будови, основних характеристик сучасних радіотехнічних засобів управління повітряним рухом та навігації, які експлуатуються та вводяться в експлуатацію в цивільній авіації.

Завдання дисципліни «Системи та обладнання»  - це формування знань, які дають можливість диспетчеру правильно оцінювати роботу наземних радіотехнічних засобів для аеронавігаційного обслуговування повітряного руху

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-    параметри, основні характеристики, принципи роботи, використання радіотехнічних засобів зв’язку, навігації та радіолокації;

-   призначення, структуру та задачі, які вирішують автоматичні системи УПР;

вміти:

  • правильно експлуатувати радіотехнічні засоби;
  • застосовувати знання основних понять та принципів роботи радіонавігаційних та радіолокаційних засобів при УПР;

бути ознайомленим:

  • про засоби наземного та бортового  радіозв’язку;
  • про типи наземних радіомаячних системам посадки типу ILS;
  • про радіотехнічні системи ближньої навігації VOR/DME;
  • про типи радіолокаційних станцій, які використовуються для управління повітряним рухом;
  • про типи АС УПР.