Мета вивчення дисципліни – підготовка майбутніх викладачів до методично грамотного і творчого здійснення педагогічного процесу, здатних вирішувати дидактико-технологічні проблеми в навчальних закладах професійної освіти.

Завдання: формування системи знань про дидактичні засади процесу теоретичного і виробничого навчання в освітніх установах професійної освіти; вивчення загальних питань технології навчання і формування здатності комплексно і адекватно застосовувати знання і вміння при вирішенні методичних завдань при підготовці кваліфікованих фахівців; вивчення питань проектування змісту навчання і педагогічних засобів здійснення навчального процесу; формування знань і умінь в здійсненні теоретичного та виробничого (практичного) навчання в освітніх установах професійної освіти.