Метою викладання навчальної дисципліни «Організація повітряного руху» є формування у курсантів комплексу знань щодо методів та способів вирішення завдань диспетчерського, польотно-інформаційного та аварійного обслуговування повітряного руху на сучасному науково-технічному рівні.

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення: документів, що регламентують структуру та функціонування системи організації повітряного руху; основних документів з організації та обслуговування повітряного руху в районах польотної інформації, диспетчерських районах, диспетчерських зонах, на маршрутах обслуговування повітряного руху, у тому числі в повітряному просторі над відкритим морем; принципів та методів планування повітряного руху; видів, методів і норм ешелонування повітряного руху; основних положень законодавчих документів з управління використанням (менеджменту) повітряного простору України; основних кількісних характеристики повітряного руху і методів їх визначення; принципів і заходів організації потоків повітряного руху та менеджменту пропускної спроможності (ATFCM); ознайомлення з сучасними системами УПР, навігації, спостереження та зв’язку, сучасними і перспективними підходами щодо вирішення задач організації обслуговування повітряного руху.