Дисципліна «Авіаційне законодавство» спрямована на поглиблення професійної підготовки в галузі авіаційного транспорту, здійснення досліджень систем правового регулювання діяльності авіаційного транспорту.

Змістовне наповнення дисципліни спрямоване на вивчення курсантами основних положень, що регулюють правові аспекти організації роботи авіаційного транспорту та використання повітряного простору.

В основі навчальної дисципліни викладені питання правового забезпечення діяльності галузі авіаційного транспорту, а саме: основні принципи та методи міжнародного та державного регулювання діяльності цивільного авіаційного транспорту, вивчення основних законодавчих документів, що регулюють сферу цивільної авіації.

Мета викладання навчальної дисципліни «Авіаційне законодавство» - дати необхідний рівень знань в галузі організації, формування принципів та методів міжнародного та державного регулювання діяльності цивільного авіаційного транспорту на державному, регіональному та міжнародному рівнях.

Дисципліна «Авіаційне законодавство» в комплексі з іншими дисциплінами забезпечує залучення курсантів до творчої роботи і відіграє важливу роль у формуванні особистості сучасного фахівця незалежно від його майбутньої посади.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Авіаційне законодавство» є:
- формулювати уявлення щодо формування авіаційного законодавства, джерела виникнення та процесу його розвитку;
- опис ролі та впливу національних та міжнародних авіаційних організацій на роботу цивільної авіації та їх взаємодію між собою;
- описувати загальні принципи управління безпекою польотів;
- пояснювати принципи організації системи управління безпеки польотів;
- огляд аеронавігаційного обслуговування та обслуговування повітряного руху.