В українській вищій юридичній школі дисципліна «Ораторське мистецтво» є невід’ємною складовою у підготовці висококваліфікованого юриста. Вона включає до себе комплекс знань, умінь і навичок оратора, що застосовуються для виголошення переконливої промови. Основи ораторського мистецтва мають велике значення для формування професійних рис фахівців-правознавців. Знання основних принципів і правил ораторського мистецтва впливають на комунікативно-виконавську майстерність фахівця. У демократичній державі діяльність правників потребує певних знань у сфері ораторського мистецтва, тому що в юридичній практиці без слова, без його впливу на особистість не обійтися.