У системі юридичної освіти курс риторика розглядається як теорія красномовства та відіграє неабияку роль у фаховій самореалізації юриста. Освоєння відповідної дисципліни спрямоване на підготовку студентів до оволодіння професійними знаннями та вміннями в області комунікативних методик та публічних виступів. Ораторське мистецтво має неабияке значення як знаряддя діяльності для всіх, хто використовує слово при виконанні своїх службових функцій і в щоденному спілкуванні, а для юриста – це засіб правового впливу.