Метою навчальної дисципліни «Гвинт» є надання курсантам, що навчаються за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізації «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів» знань з теорії повітряного гвинта, його конструкції та технічному обслуговуванню.