Опанування курсу дозволить майбутнім докторам філософії удосконалити дослідницьку компетентність і набути належної підготовки, необхідної для наукової роботи із використання світових надбань в галузі професійної освіти та забезпечення ефективності їх адаптації та застосування, зокрема сформує знання про здобутки і проблеми зарубіжних освітніх систем, про стан освіти в країнах, що перебувають на різних щаблях економічного, політичного й культурного розвитку, про можливості запозичення прогресивного зарубіжного досвіду, про методичні засади порівняльного дослідження освітніх систем різних країн