В конспекті викладені основи дослідження операцій стосовно розв’язання практичних задач управління повітряним рухом: математичного програмування, імітаційного моделювання, теорії графів, теорії систем масового обслуговування, а також розглянуті основи забезпечення надійності системи управління повітряним рухом, у тому числі – особливості діяльності людини-оператора у цій системі в частині забезпечення її надійності. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується формулюванням, а в необхідних випадках і розв’язуванням практичних задач управління повітряним рухом із застосуванням відповідних математичних методів.