Навчальна дисципліна містить основи знань в галузі транспорту, а також передбачає ознайомлення з дослідженнями і розробками різних видів транспортних засобів; отримання курсантами найбільш загальних знань про роль і місце цивільної авіації в сучасній транспортній системі країни та світу; про структуру, принципи функціонування та складові частини авіаційного комплексу.