Основними завданнями вивчення дисципліни «Льотно-технічні характеристики літака» є формування у майбутніх фахівців комплексу знань, які забезпечать розуміння вимог та завдань при створенні, удосконаленні та під час контролю роботи льотного екіпажу в авіакомпанії, а також знань і умінь потрібних для проведення підготовки до польоту та його виконання.