Фахова дисципліна є однією з профілюючих для навчання фахівців освітньо-професійної програми «Льотна експлуатація повітряних суден». В комплексі з іншими профілюючими дисциплінами вона має на меті формування фахівця, який здатний виконувати свої професійні функції пілота (другого пілота) в авіакомпанії. Дисципліна є сертифікаційною. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін: Безпека польотів, Керівних документів забезпечення льотної роботи, Аеродинаміки, Фізики, Основ теоретичної механіки, Організації льотної роботи, Загальна експлуатація повітряного судна.