Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика професійного навчання» є формування фахівця, який здатний в межах освітньої функції, у відповідності до вимог, що стосуються виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, якими повинні володіти магістри - випускники ЗВО, виконувати науково-педагогічну діяльність.