Дисципліна є однією з профілюючих для навчання фахівців зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт», з освітньо-професійної програми – «Льотна експлуатація повітряних суден». В комплексі з іншими профілюючими дисциплінами вона має на меті формування фахівця, який здатний виконувати свої професійні функції пілота (другого пілота), а також управлінські і науково-дослідницькі функції в авіаційному підприємстві.