Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі прийняття управлінських рішень в авіакомпанії та належить до циклу дисциплін вільного вибору курсантів. Дисципліна є однією з профілюючих в підготовці магістрів, які згідно статусу, здатні виконувати управлінські функції в авіапідприємстві, наприклад, в авіакомпанії (АК). В комплексі з іншими дисциплінами навчального плану вона забезпечує формування відповідних компетенцій в управлінні, технології і методиці розробки, оцінки, організації та контролю виконання управлінських рішень.