Навчальна дисципліна «Організація і технологія проведення пошуково-рятувальних робіт» належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, спрямована на формування інтегральної компетентності майбутніх фахівців з проведення пошуково-рятувальних робіт та аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів цивільної авіації.

Зміст дисципліни «Організація і технологія проведення пошуково-рятувальних робіт» розроблено на основі сучасних вимог до професійної діяльності техніка з аварійно-рятувальних робіт, диспетчера координаційного центру пошуку і рятування, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, а також із врахуванням галузевої специфіки та профілю освітньо-професійної програми «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті».

В курсі навчальної дисципліни висвітлюються: аварійно-рятувальні та протипожежні заходи щодо забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації; вимоги міжнародних та національних документів, що регламентують проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт; сиcтема проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт в Україні; процеси чергування для забезпечення авіаційного пошуку та рятування у регіоні; пошуково-рятувальні сили та засоби, що можуть залучатися до проведення пошуково-рятувальних робіт у випадку авіаційної події; ступені готовності чергових авіаційних пошуково-рятувальних сил; механізми визначення категорії аеродрому по рівню належного пожежного захисту; розрахунок необхідної кількості вогнегасних речовин; визначення мінімальної чисельності чергової зміни аварійно-рятувальної команди; процеси залучення авіаційних пошуково-рятувальних сил та засобів до пошуково-рятувальної операції не пов’язаної з авіаційною подією.