Навчальна дисципліна «Пожежна безпека повітряних суден та об’єктів аеропортового комплексу» належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, спрямована на формування інтегральної компетентності майбутніх фахівців з проведення пошуково-рятувальних робіт та аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів цивільної авіації.

Зміст дисципліни «Пожежна безпека повітряних суден та об’єктів аеропортового комплексу» розроблено на основі сучасних вимог до професійної діяльності техніка з аварійно-рятувальних робіт, диспетчера координаційного центру пошуку і рятування, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, а також із врахуванням галузевої специфіки та профілю освітньо-професійної програми «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті».

В курсі навчальної дисципліни висвітлюються: організаційні та практичні заходи щодо вирішення аварійної ситуації пов’язаної з пожежею на повітряному судні та/або  об’єктах аеропортового комплексу, основні положення з організації протипожежного забезпечення польотів на авіапідприємстві.