Мета дисципліни

Мета дисципліни полягає в отриманні курсантами знань з основ теорії, принципів дії та побудови, основних експлуатаційно-технічних характеристик, особливостей застосування бортового радіонавігаційного обладнання, а також з перспектив розвитку цього обладнання. На базі отриманих знань курсанти зможуть не лише технічно грамотно експлуатувати бортове радіоелектронне обладнання, але і самостійно освоювати нові зразки техніки та успішно застосовувати її у своїй професійній діяльності.

 

Завдання

Основним завданням дисципліни «Радионавігаційни системи» є вивчення способів виміру навігаційних параметрів за допомогою бортових радіонавігаційних засобів (як автономних, так і у складі систем з відповідним наземним обладнанням), включаючи експлуатаційно-технічні характеристики таких систем і міжнародні вимоги до них, їх структурні, функціональні схеми, а також льотна експлуатація сучасного і найбільш застосовного, в цивільній авіації бортового радіоелектронного обладнання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

Знати:

- способі  виміру навігаційних параметрів бортовими радіонавігаційними засобами;

- принципи побудови і функціонування на рівні структурних та функціональних схем бортових засобів радіонавігації (як автономних, так і у складі систем з відповідним наземним обладнанням);

- чинники, що впливають на точність вимірів;

- норми ИКАО, рекомендації міжнародних організацій, технічні і експлуатаційні вимоги до систем і бортових засобів  радіоелектронного обладнання;