Мета дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Авіаційне та радіоелектронне обладнання повітряних суден та аеродромів» є формування знань, які дають можливість спеціалісту з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті правильно оцінювати реальну інформацію при аварійних ситуаціях, обумовлених відмовами авіаційного та радіоелектронного обладнання  аеродромів та повітряних суден, і ефективно використовувати їх при виконанні професійних обов’язків.

Завдання дисципліни

Завданнями вивчення дисципліни «Авіаційне та радіоелектронне обладнання повітряних суден та аеродромів» є  формування у курсантів знань принципів побудови та функціонування основних та аварійних джерел електопостачання аеродромів та повітряних суден, наземного та бортового електротехнічного і радіотехнічного обладнання, систем зв’язку для пошуку та спасання, бортових реєстраторів польотної і голосової інформації.

В результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

Знати:

  • Призначення, задачі, які вирішуються, принцип дії і розташування на аеродромі та на літаку електротехнічних та радіоелектронних систем зв’язку та навігації, авіоніки та реєстраторів польотної та голосової інформації;
  • Основні методи забезпечення надійної роботи електротехнічного обладнання аеродромів, а також принципи організації зв’язку та визначення місця знаходження при пошуково-рятувальних роботах.
  • Вміти:правильно оцінювати інформацію, яка надходить від екіпажа повітряного судна і співробітників аеродрому про наявність відмов техніки, а також про інші нештатні ситуації.

Бути ознайомленими: с современными системами з сучасними системами авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряних суден та аеродромів.