Програма вивчення навчальної дисципліни «Запобігання авіаційним подіям» складена відповідно до ОПП підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.070102 «Аеронавігація» навчального плану з професійного спрямування «Обслуговування повітряного руху»