Мета курсу полягає у тому, щоб на базі сучасних методів опису та формалізації діяльності людини-оператора у системі обслуговування повітряного руху, розкрити зміст процесів, процедур та операцій управління повітряним рухом у різних зонах ОПР із застосуванням діючих правил польоту та ОПР, а також навчити застосовувати інженерні методи проектування, алгоритмізації, аналізу, оцінки й оптимізації технологічних процедур УПР.

Завданням курсу є формування основних знань і вмінь, необхідних курсантам для розвитку їх практичних навичок з вирішення професійних завдань на диспетчерських тренажерах, проходження виробничої практики, подальшій рейтинговій підготовці та стажуванні на базі провайдерів аеронавігаційного обслуговування з метою отримання свідоцтва диспетчера УПР,  відповідних рейтингів, доповнень до них і допуску органу ОПР.